Atasoy Group

Kurumsal

Gıda sektörünün çeşitli alanlarında kullanılmak üzere geniş portföye sahip, düşük hammadde maliyetlerimiz ve farklı seçeneklerimiz ile müşterilerimizin üretiminde optimizasyon sağlamaktayız.

Sizlerin geleceğe dair ihtiyaçlarınızı karşılayacak, gıda sektörüne ait hizmet ve çözümler sunuyor, gıda yardımcı katkı maddelerimizi depolama koşullarına uygun hijyenik ortamlarda stoklayıp, hızlı bir şekilde sevk ediyoruz.

Kalite yönetim sistemimiz gereği ürünlerimizin Helal, Kosher, Non GMO gibi belgelerini tedarik ediyoruz ve ülkemizde nitelikli, katma değeri yüksek ürün ithalatına yönelmenin gayreti içindeyiz.

 

ANTİOKSİDANLAR

Ürünlerde bozulmayı önleyen veya geciktiren hammaddelerdir. Antioksidanlar ürünü oluşturan bileşenler ile oksijen arasında kendiliğinden ortaya çıkan oksidasyon oluşumunu engellemek ya da geciktirmek amacıyla kullanılır.

Oksidasyon nihai üründe besin değerinin azalması, renk, koku ve tat bozukluğu gibi birçok şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bu da üreticiler için istenmeyen bir durumdur.

Ürünlerinizde oksidasyonu teknolojik yollarla (paketleme, soğutma gibi) engelleyemediğiniz takdirde antioksidanlar ile ürünlerdeki bozunmayı engellemeniz mümkün. Ancak burada ürünler için doğru antioksidanı seçmek önemlidir. Daha detaylı bilgi için uzman arkadaşlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

 

EKSTRAKTLAR

Bitkilerin kurutulmasıyla çeşitli proses ve ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak, ayrıştırma sonucunda elde edilen bitki özleridir. Bitkinin nasıl kurutulacağı ve özünün nasıl alınacağı önemlidir. Hedef bitki belirlenir ve bu bitkiye göre uygun ekstarksiyon yöntemleri proses uygulanır.Her bitkinin özü farklı çözünürlüktedir. Suda, alkolde ve yağ içinde çözünebilmektedirler.

Ürün içeriğindeki etkin maddenin az oluşu insanları ekstrakt elde etmeye itmiştir. Farklı bir deyişle bir kilo bitkide 1 mg etkin madde varsa ve bizim kullanacağımız ilaç, parfüm vs. de 100 mg etkin madde kullanmamız gerekiyorsa ilacın içine 100 kg bitki koyulması mümkün değildir. Bu sebeplerle bitki özü kullanımı gelişmiş ve nihai ürünler için gerekli ekstraktlar kullanılmaktadır. Daha detaylı bilgi için uzman arkadaşlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

 

EMÜLGATÖRLER

Emülgatör, yüzey gerilimini azaltarak, ürünlerin ince dispers yapıya kavuşmalarını ve birbiri içerisinde karışmayan maddelerin homojen bir şekilde karışmasını sağlayan emülsiyonlardır.

Kimyasal olarak açıklayacak olursak emülgatörler moleküllerinin bir ucu suyu seven (hidrofilik), diğer ucu da yağı seven (hidrofobik) yapılardır. Örneğin bir kozmetik ürün (krem gibi) içerisindeki yağ ve suyu homojen bir şekilde bir arada tutmak için kullanılmaktadırlar.

Emülgatörlerin kullanılma amacı ürünün uzun süre aynı yapıda kalmasını sağlamaktır. Endüstride, emülsiyon yapıcı stabilizör, nemlendirici, kristalizayon önleyici gibi birçok özellik nedeniyle tercih edilmektedir.

Helvada yağın ayrılarak, yüzeyde birikmesini önlemek gibi. Özellikle gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılan emülgatörler hazmedilebilir ve fizyolojik olarak uygun olması gerekmektedir.

Her ürün için farklı farklı çözümler üretmek gerekecektir. Daha detaylı bilgi için uzman arkadaşlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

 

GIDA BOYALARI

Günümüz sektöründe birçok üründe uygulanmakta olan renk veren pigmentlerdir. Sanayide ürünlerin dış etkenlerden dolayı renginin bozulmasını engelleme, standart renk oluşturma, güzel görünüm sağlama, lezzet algısını geliştirme gibi sebeplerle tercih edilmektedir.

Doğal ve sentetik boya olarak çeşitleri mevcuttur. Doğal boyalar sentetiğe göre daha pahalı olmasının yanı sıra ısı, ışık, nem gibi ortamlara daha az dayanaklıdır.

Ticari olarak satılan gıda boyaları ya toz formda ya da konsantre sıvı haldedirler. Bir damlası bile çok güçlü renk verebilmektedirler.

-Beyaz: Titanyum dioksit, Talk, Kalsiyum Karbonat -Kahverengi: Karamel, Brown FK, Brown HT
-Kırmızı: Allura Red , Amaranth , Eritrosin
-Mavi: Brilliant Blue, Indigo Carmin, Patent blue
-Menekşe: Violet 6 B, Antosiyaninler
-Sarı: Safran, Tartrazin, Riboflavin, Curcumin
-Siyah: Carbon Black,
-Yeşil: Klorofil,Brillian green
-Turuncu: Sunset Yellow

 

GIDA AROMALARI

Çeşitli sektörlerde koku veya tadı kuvvetlendirmek, değiştirmek, maskelemek gibi amaçlarla ürünlere ilave edilen madde veya emülsiyonlardır. Güncel yaşantımızda doğala özdeş ve yapay olarak karşımıza çıkmaktadır. Aroma üretiminde kullanılan en yaygın metot Maillard reaksiyonu ürünleridir. Bu sayede şeker ile çeşitli amino asitler reaksiyona tabi tutularak binlerce çeşit aroma üretilmektedir. Daha detaylı bilgi için uzman arkadaşlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

 

JELEŞTİRİCİ VE KIVAM ARTTIRICILAR

Genel olarak bitkilerin besi dokularından ya da meyvelerinden işlenerek elde edilmektedirler. Adından da anlaşılacağı üzere ürünlerin kıvamını arttırmak, su tutma kapasitesini arttırmak, jel form oluşturmak gibi kullanım alanları mevcuttur. Uygulama alanına göre farklı ürünler tercih edilmektedir.

 

KABARTICI AJANLAR

Kabartıcı ajanların ana bileşenleri asit ve baz olduğu için buradaki olay kısaca asit baz tepkimesidir. Bu tepkime sonucu karbondioksit ve su açığa çıkar. Isı ile karbondioksit genleşir ve kabarma işlemi gerçekleşmiş olur. Kabartma olayı, kullanılan fosfat, sülfat gibi asitlerin türevine göre değişiklik göstermektedir

 

KORUYUCULAR

Günümüzde, üreticiler ürünlerini raflarda daha uzun süre tutabilme, besin zehirlenmelerin önüne geçebilme gibi nedenlerle antimikrobiyallerin kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sanayi de ürünlerin korunmasında teknolojik işlemlerden, doğal ve sentetik mikrobiyal koruyuculardan faydalanılmaktadır. Teknolojik işlemler (ısıl işlem, pastörizasyon vs.) kullanılmakla beraber, ya üretimde uygulanabilirliğin zor, maliyetli olması ya da ürünlerin besin değerlerinin kaybolması sebebiyle bazen tercih edilememektedir. Bu noktada mikrobiyal aktivitesine göre çeşitli antimikrobiyal ürünler ile çözüm sağlanmaktadır.

Antimikrobiyal maddeler ürünlerde istenmeyen bakteri, küf, maya gibi her türlü mekanizmayı ortamdan yok etmek, çoğalma faaliyetlerini önlemek ya da geciktirmek için kullanılır.

Antimikrobiyallerin etkili olabilmesi için ortamın pH’sı, bileşim, su aktivitesi ve kullanılma miktarı önemlidir. Ayrıca bu maddelerin kullanılacak sektöre göre toksik olamamaları ve sakıncalarının en düşük seviyede olması gerekmektedir.

Örneğin; ürünün pH’sı ne kadar düşük ise anti mikrobiyal etkisi de o kadar artacaktır. Fakat her kimyasal madde farklı pH aralığında etkili olmaktadır.

 

TATLANDIRICI VE LEZZET ARTTIRICILAR

Tatlandırıcılar, şeker içermeyen bir ürünü tatlılaştırmak, ya da az olan şeker tadını güçlendirmek, ürün maliyetini düşürmek gibi sebeplerle kullanılmaktadır. Doğal ve sentetik olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Kalori vermeyen, şeker tadında ya da şekerden çok daha kuvvetli olan maddeler sentetik, yapay tatlandırıcılardır.

Lezzet arttırıcılar ise kendi başlarına lezzeti olmamasına rağmen katıldıkları ürünlerin lezzetini arttırmaktadırlar. Bu ürünler çeşitlerine göre hazır çorba, baharat karışımları, bulyon, mayonez gibi birçok üründe kullanılmaktadır.

 

TAŞIYICI YAĞLAYICI VE ÇÖZÜCÜLER

Ürünlerin besinsel ve fizyolojik amaçlarla ilave edilen katkı maddelerinin fonksiyonlarını değiştirmeden ve birbiri ile herhangi bir etki göstermeden çözmek, seyreltmek veya modifiye ederek bu maddelerin uygulama ve kullanımını kolaylaştıran maddelerdir.

Her sektör için farklı taşıyıcılar kullanılmaktadır. Taşıyıcı sistemler ile ürünlerdeki etkin maddeler taşınır ve kontrollü salınımlar yapılır. Nihai ürünlerin raf ömrü uzatılabilir, uçucu bileşiklerin buharlaşması önlenir. Toksisitenin azaltılması ve ürünlerin stabilizesinin arttırılmasında büyük rol oynarlar.

Yağlayıcılar ise uygulanacağı ürüne göre kullanımı farklılık göstermekle beraber birçok üründe, ürünlerin dış yüzeyine parlak bir görünüm vermek ya da koruyucu tabaka sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

 

TOPAKLANMA ÖNLEYİCİLER

Ürünlerin pişirme özelliğini geliştirme, toz karışımlarda içerisindeki ürünlerin birbirine yapışıp topaklanmasını önlemek amacıyla, kullanılmaktadır.

Köpük kesiciler üretim esnasında veya akabinde olabilecek köpüklenmeyi azaltmak veya önlemek için katılan yardımcı ürünlerdir.